Podziękowanie

12 gru

PODZIĘKOWANIE

DLA DZIECI I RODZICÓW

za udział 

w konkursie bożonarodzeniowym

Najpiękniejsza choinka” oraz

akcji “Podziel się miłością“.

Dochód w kwocie 680 zł przeznaczono

na rzecz potrzebujących

z Gminy Dukla.